Cerca ràpida
               Vols cercar-ho al CCUC?
Limitar als exemplars disponibles
Escull la teva cerca:
  Bullet Point Paraula: Cerca per nom d'autor, paraules del títol, matèries, gènere/forma, anys d'edició, etc.

  Bullet Point Títol: Cerca per primeres paraules del títol o del títol d'una col·lecció.

  Bullet Point Autor: Cerca per nom d'autor, compositor, editor, director de tesi o entitat.
Bullet Point Matèria: Cerca per descriptors de matèria usats per la UB.

Bullet Point Gènere/Forma: Cerca per descriptors de gènere i forma usats per la UB.

   InfoPer cercar per matèries i per gènere/forma podeu consultar el Thesaurus de la UB.

  Bullet Point Lloc d'impressió: Cerca per lloc d'impressió als documents de Fons Antic.
Ajuda a la Cerca
Adjacència Diverses paraules cercades com una frase.
Exemple : tribunal suprem d'espanya
Comodins L'asterisc (*) reemplaça fins a cinc caràcteres (sense comptar els espais) començant a comptar a partir de la posició que ocupa l'asterisc a la paraula introduida. "Inter*", per exemple, trobarà "interno" i "Internet" però no "internacional". El comodí "*" només es pot utilitzar després d'almenys dos caràcters. ** Reemplaça qualsevol nombre de caràcters (sense comptar els espais). "inter**", per exemple, trobarà totes les paraules que comencin amb "inter". Podeu utilitzar el signe d'interrogació ("?") per a reemplaçar un sol caràcter en qualsevol posició de la paraula.
Exemple : casual*, intern**, cam?o
Operadors booleans Utilitzeu "AND" (i) o "OR" (o) per a especificar múltiples paraules a qualsevol camp i en qualsevol ordre. Utilitzeu " AND NOT" (no) per a excloure paraules. Utilitzeu el parèntesi per a construir cerques amb sintaxis complexes.
Exemple : teatres and museus
Exemple : (argentina and francia) and (musica not tango)
Operadors de proximitat Utilitzeu "near" per a cercar paraules que es troben l'una prop de l'altra i en qualsevol ordre..
Exemple : investigació near acadèmiques
Límits per Camp El límit per camp ocasiona que el sistema faci la cerca únicament als camps especificats.
Agrupació Els resultats de la cerca per paraula clau apareixen normalment agrupats per rellevància amb l'objectiu de mostrar a l'inici de la llista els títols més adients. Cada grup representa un nivell semblant de rellevància i, dins de cadascun els resultats estan ordenats per data o títol. Per a obtenir resultats no agrupats, redacteu una sintaxi complexa utilizant els operadors booleans.

© Universitat de Barcelona - Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
WebPAC PRO © Innovative Interfaces, Inc.